Almennir Skilmálar

Ábyrgðir

 • Söluaðilar bera alfarið ábyrgð á gæðum þeirra vara og þjónustu sem þeir selja í gegnum Aha.is og ber kaupanda að leita úrlausnar sinna mála til söluaðila. 

 • Tveggja ára lögbundin ábyrgð er á framleiðslugalla raftækja. Ábyrgð á galla er ávallt í höndum söluaðila viðkomandi vöru.

 • Ábyrgð á rafhlöðum er 6 mánuðir.

 • Ábyrgð á raftækjum sem seld eru til fyrirtækja er 1 ár.


Skilaréttur

 • Hafi vara verið keypt á Aha.is og ekki afhent hefur viðskiptavinur ávallt rétt á að hætta við kaupin gegn endurgreiðslu svo lengi sem gildistími tilboðs sé ekki liðinn.
   
 • Viðskiptavinur ber sjálfur ábyrgð á að nýta inneignarmiða innan gildistíma tilboðs. Gildistími kemur fram við kaup tilboðs sem og á inneignarmiða kaupanda.
   
 • Eftir að vara er afhent hefur kaupandi 14 daga til að skila ógallaðri vöru gegn endurgreiðslu. Vara skal vera ónotuð og í upprunalegum umbúðum. Sýna þarf fram á að varan sé keypt í gegnum Aha.is með framvísun greiðslukvittunar. Greiðslukvittun er hægt að nálgast með innskráningu á Aha.is.
   
 • Hægt er að skila ógallaðri og ónotaðri vöru í 2 mánuði frá kaupum gegn inneign á Aha.is. Framvísa þarf greiðslukvittun.
   
 • Skilaréttur gildir ekki um vöru sem sérsniðin er að kaupanda, t.d. með sérmerkingu eða prentun persónulegrar ljósmyndar.

 • Ekki er hægt að skila veitingum og matvöru.

Almennt

Eftirfarandi skilmálar gilda um kaup á vöru eða þjónustu á vefnum aha.is. Skilmálarnir, sem samþykktir eru með staðfestingu á kaupum, er grunnurinn að viðskiptunum. Um öll þau kaup og viðskipti sem koma til með að eiga sér stað fyrir milligöngu aha.is gilda þau landslög sem eiga við hverju sinni.

Kaupandi, samkvæmt skilmálum þessum, er einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu fyrir milligöngu aha.is utan atvinnustarfsemi.

Seljandi, samkvæmt skilmálum þessum, er sá aðili sem selur þá vöru eða þjónustu sem um ræðir fyrir milligöngu aha.is.

Aha.is, sem rekið er af Netgenginu ehf., er umboðsaðili í þeim viðskiptum sem um ræðir. Netgengið ehf. er til heimilis í Grensásvegi 11, 108 Reykjavík, kennitala félagsins er 650311-1160.

Verslunarskilmálar

Með því að framkvæma viðskipti í gegnum aha.is og staðfesta skilmála þessa með slíkum kaupum, skuldbindur Kaupandi sig til að kaupa ávísun á vöru eða þjónustu sem hann síðan framvísar til Seljanda. Kaupsamningur eða kvittun fyrir kaupum er send með tölvupósti til Kaupanda þegar greiðsla hefur borist til aha.is.

Upplýsingar um vöru eða þjónustu í boði á aha.is eru settar fram í samræmi við fyrirliggjandi gögn og upplýsingar frá Seljanda og ber Seljandi alla ábyrgð á gæðum vörunnar eða þjónustunnar. Fáist vara eða þjónusta ekki afhend við afhendingu kvittunar vegna vanefnda Seljanda þá getur Kaupandi krafið Seljanda um endurgreiðslu. Ef gæði vörunnar eða þjónustunnar er ekki í samræmi við væntingar Kaupanda þá getur Kaupandi leitast úrbóta úr hendi Seljanda.

Þau verð sem koma fram á aha.is eru með virðisaukaskatti og grundvallast alfarið á verðupplýsingum frá Seljanda. Aha.is er í einstaka tilfellum heimilt að breyta verði vöru eða þjónustu og þá aðeins til lækkunar. Aha.is áskilur sér allan rétt til að breyta tilboðum eða taka tilteknar vörur eða vöruflokka úr sölu. Slíkt getur t.d. gerst vegna rangra upplýsinga frá Seljanda eða annarra utanaðkomandi þátta sem Aha.is hefur ekki stjórn á.

Öll verð á vefsíðunni og útsendum póstum eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur.

Skilmálar þessir ákvarðast af Aha.is og koma fram á vefsíðunni aha.is sem og á fylgiskjölum kvittunar. Aha.is vekur sérstaka athygli á því að þessir skilmálar gilda einungis um viðskipti Kaupanda við aha.is. Um viðskipti Kaupanda við Seljanda kunna að gilda aðrir skilmálar, settir af Seljanda, eða Seljanda og Kaupanda í sameiningu, sem munu þá liggja til grundvallar ef deilur eða ágreiningur rís vegna þeirra viðskipta.

Þær upplýsingar sem koma fram í skilmálum þessum koma fram á vefnum aha.is og á fylgiskjölum kvittana. Um undantekningar skal semja sérstaklega við Seljanda.

Aha.is selur ávísanir (kvittun fyrir kaupum) sem veitir Kaupanda rétt til þess að fá afhenda þá vöru eða þjónustu sem ávísunin (kvittun fyrir kaupunum) vísar til. Aha.is ber þannig enga ábyrgð á gæðum þeirra vöru eða þjónustu sem keypt er og fer um það réttarsamband eftir þeim reglum og skilmálum sem gilda á milli Kaupanda og Seljanda.

Ef það kemur fram galli í þeirri ávísun sem aha.is selur þá, ef galli er tilkominn vegna einhvers sem rekja má til aha.is, rekstaraðila síðunnar eða aðila á hans vegum, þá á Kaupandi rétt á að fá bætt úr gallanum í samræmi við almennar reglur sem gilda um þau viðskipti. Kaupandi skal upplýstur um alla galla innan 3 daga frá móttöku keyptrar ávísunar og mun aha.is upplýsa Kaupanda um úrbætur vegna gallans innan 30 daga frá því að kaup eiga sér stað.

Ef Kaupandi fær ekki afgreidda þá vöru eða þjónustu sem hin keypta ávísun veitir honum tilkall ti innan þeirra tímamarka sem fram koma á aha.is sem og á ávísun, á Kaupandi rétt á endurgreiðslu.

Trúnaðarupplýsingar

Aha.is heitir Kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem Kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Um meðferð allra persónuupplýsinga fer í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd. Persónuupplýsingar eru geymdar í gagnagrunni aha.is. Aðeins eigendur og umsjónaraðilar vefsins hafa aðgang að þeim og utan þess sem krafist er til að koma á viðskiptum milli söluaðila og viðskiptavina síðunnar eru þær aldrei veittar þriðja aðila.

Öll vinnsla kreditkortanúmera á aha.is er dulkóðuð og fara þær upplýsingar í gegnum heimasvæði Borgunar. Þegar kaupandi staðfestir kaup á aha.is er heimild fengin fyrir viðkomandi upphæð.

Meðferð gagna Aha.is

Vefsíða Aha.is og gagnagrunnur eru einungis til einkanota. Aðeins má nota upplýsingar af vefsíðunni til persónulegra nota en ekki í viðskiptalegum tilgangi. 

Gögn af síðunni má ekki afrita í heild sinni eða að hluta án leyfis Netgengisins. Með afritun er t.d. átt við skjáskot, prentun eða tölvulestur gagna. Óheimilt er að endurbirta efni síðunnar eða nota efni hennar til endursölu án leyfis Netgengisins. Öll dreifing, endurútgáfa eða rafræn afritun upplýsinga af vefsvæði Aha.is í öðrum tilgangi en til persónulegra nota er með öllu óheimil nema með skriflegu samþykki Netgengisins. 

Óheimilt er, án skriflegs leyfis Netgengisins, að:

 • Afrita, breyta, dreifa, leigja, lána, selja, markaðssetja, gefa út eða framleiða efni sem byggir á gagnagrunni Aha.is

 • Vendismíða, afkóða eða á annan hátt reyna að komast að frumkóða Aha.is

 • Nota gagnagrunn Aha.is á þann hátt að veittur sé aðgangur að fjöldaniðurhali að upplýsingum úr grunninum, þ.m.t. tölulegum upplýsingum og myndum

 • Nota gagnagrunn Aha.is að hluta eða í heild, til samnýtingar með vörum og/eða forritum.

 • Nota upplýsingar af vefsíðu Aha.is til að útbúa gagnagrunna

Netgengið áskilur sér rétt til að innheimta gjald vegna vinnu við gagnavinnslu ef upplýsingar úr gagnagrunni Aha.is eru afritaðar og nýttar í viðskiptalegum tilgangi. 

Síðast uppfært 30. júlí 2019